123
1 2 3 4 5


საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 10

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 10

1.სავარჯიშოები გამეორებისათვის, განხორციელებული აქტივობების შეჯამება;

2. მოსწავლეთა და მოსწავლეთა მშობელთა უკუკავშირები;

3. „ტომსიკა“ - რა მიგვაქვს?საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 10

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 10

       1. განხორციელებული აქტივობების შეჯამება

    2.  მოსწავლეთა და მოსწავლეთა მშობელთა უკუკავშირები

3. „ტომსიკა“ - რა მიგვაქვს?საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 9

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 9

 1. თამარ მეფე: მეფეთა მეფე და მზეთა მზე და დედოფალთა დედოფალი, გამეფება,                                                                     გიორგი რუსი, ლაშქრობანი, რუსის გაძევება, დავით სოსლანი, შამქორის ბრძოლა,                                                                   ვარძია, ვარიანის ბრძოლა, ოქროს ხანა, თამარის ლოცვა, შოთა რუსთველი, თამარის                                                               საფლავის საიდუმლო;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა.
 3. წყვილებში  მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 9

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 9

<!--[     1.  ლოგიკური ამოცანები;

2.       2. ლოგიკური აზროვნების განვითარება-განმტკიცება;

    3. წყვილებში მუშაობა.საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 8

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 8

 

 1. დავით აღმაშენებელი: გელათი, დიდგორი, თბილისის განთავისუფლება,                                                                                   ხატმა გადაარჩინა, წიგნისმოყვარე მეფე, წიგნი და ხმალი;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 8

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 8

<!--[   1. გეომეტრიულ მასალაზე მუშაობა

<!--[    2. გეომეტრიულ ფიგურებზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

    3. ჯგუფური მუშაობა.საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 7

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 7

 1. დავით აღმაშენებელი: დავითის ნატრულობა, დიდი თურქობა, წყალობა,                                                                     მიწისძვრა, გვირგვინოსანი, ჯვაროსნები, კახეთი და ჰერეთი დაიბრუნა;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. წყვილებში მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 7

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 7

1. წილადები. ნაწილებად დაყოფა;

2. ოთხივე არითმეტიკულ მოქმედებაზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

3. ჯგუფური მუშაობასაზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 6

საზაფხულო სკოლა - „კარგი მკითხველი“ -დღე 6

 

 1. ბაგრატ მესამე-ბაგრატიონი: ვინც ღმერთმა გამოარჩია, ბაგრატიონები,                                                                                      მეფედ ეძებენ ბაგრატს, დიდ წინაპართა მსგავსად, მემკვიდრეობა,                                                                                             ტაძართა ამშენებელი, ტაოდან ტაოში;
 2. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე მუშაობა;
 3. ჯგუფური მუშაობა ტექსტის გაგება-გააზრების მიზნით.
საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“ - დღე 6

საზაფხულო სკოლა - „ტაბულა“  - დღე 6

 

1. გამრავლება-გაყოფა;

2. ოთხივე არითმეტიკულ მოქმედებაზე ცოდნის განმტკიცება-განზოგადება;

3. ჯგუფური მუშაობა.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24

 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px
 • count 88x31px